بلوک ۱۵

185,000 تومان

قیمت در متر مکعب : 185 هزار تومان
قیمت در متر مربع : 28.500 تومان
مقدار چسب مصرفی : 3 کیلوگرم در متر مربع

دسته:ارسال