کربنات شکری (کیسه ای)

135,000 تومان

نکته: ترتیب قیمت ها از حداقل تا حداکثر طبق سفارش متاقضی بسته به میزان خرید به 3 دسته ذیل تقسیم میشود:

1.دسته کم میزان خرید 20 تا 50 تن حداکثر قیمت
2.دسته متوسط میزان خرید 50 تا 100 تن میانگین قیمت
3.دسته خوب میزان خرید 100 تا 300 تن حداقل قیمت

تبصره: میزان خرید های 300 تن به بالا از شرایط خرید ویژه با قیمت توافقی تعیین میشود.

* هزینه خشک کن : هر تن 10000 تومان

دسته:ارسال